Untitled Document
 
   
HOME > 양육 > 갤러리

2015 임원 수련회 3

글쓴이
관리자[master]
등록일
2015.03.28
조회
1118
                                                                     남선교회 발표
                                                                 북구1교구 발표
                                                            동구1교구 발표
                                                                   북구2교구 발표
                                                                     동구 2교구 발표

                                                          MVP 박용하 집사님
                                                                            시상식 북구 2교구 3등
                                                                  시상식 공동1등 동구3교구
                                                                      시상식공동1등 동구 1교구
                                                                             소망교회 임원 단체사진
번호
제목
설교자
본문말씀
날 짜
글쓴이
등록일
조회

33

2015 임원 수련회 1 첨부이미지   관리자 2015.03.28 1651

32

2015임원 수련회2 첨부이미지   관리자 2015.03.28 1137

31

2015 임원 수련회 3 첨부이미지   관리자 2015.03.28 1119

30

2014 임원수련회 (1) 첨부이미지   관리자 2014.02.27 1286

29

2014 임원수련회 (2) 첨부이미지   관리자 2014.02.27 1186

28

2013년 임원 수련회 첨부이미지   관리자 2013.03.03 2106

27

2013년 임원 수련회 첨부이미지   관리자 2013.03.03 1573

26

2013년 임원 수련회 첨부이미지   관리자 2013.03.03 1417

25

2012년 임원수련회 (1) 첨부이미지   관리자 2012.03.03 1920

24

2012년 임원수련회 (2) 첨부이미지   관리자 2012.03.03 1609

23

2012년 임원수련회 (3) 첨부이미지   관리자 2012.03.03 1379

22

2012년 임원수련회 (4) 첨부이미지   관리자 2012.03.03 1177

21

제 1 기 성서 양육반 수료식 첨부이미지   관리자 2011.06.01 1430

20

제1기 성서 양육반 첨부이미지   관리자 2011.04.21 1355

19

2011 성서 양육반 개강 첨부이미지   관리자 2011.03.09 1415

18

2011 임원수련회 (1) 첨부이미지   관리자 2011.02.25 1623

17

2011 임원수련회 (2) 첨부이미지   관리자 2011.02.25 1398

16

2011 임원수련회 (3) 첨부이미지   관리자 2011.02.25 1364

15

2011 임원수련회 (4) 첨부이미지   관리자 2011.02.25 1371

14

2011 임원수련회 (5) 첨부이미지   관리자 2011.02.25 1388